Aká je optimálna kombinácia?

Vyskúšatje si výpočet na základe širokého spektra rôznych kritérií, ktoré môžete meniť podľa vlastného uváženia.

Kalkulačka

Kontakt

Ing. Lucia Paulovičová,
Adresa pracoviska:
Katedra technológie stavieb
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Stavebná fakulta,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Email: info@vykopavky.eu
Website: www.vykopavky.eu

o Autorke

Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre technológie stavieb na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje problematike multikriteriálnej optimalizácie mechanizovaných zemných procesov, ktorej výstupom je metodika výberu strojov pre oblasť stavebníctva, najmä pre stavebno-technologických projektantov, ktorým by umožnila navrhnúť stavebné stroje pre zemné práce a ich zostavy v krátkom čase s ohľadom na požadované vstupy a kritéria optimality.